De Trip B.V. heeft zich in 2015 gevestigd aan het Amsterdam Rijnkanaal op Lage Weide. Het bedrijf houdt zich bezig met laad-, los en overslagactiviteiten en afvalverwerking. Milieugroep Zuilen heeft de gemeente een brandbrief gestuurd omdat omwonenden sindsdien overlast en hinder ervaren en er milieuschade wordt gemeld.

Zoutbomen door strooizout

Op de foto hierboven (zomer 2020) drie dode bomen die zijn gesneuveld door overmatig zoutgebruik.

Om strooizout uit schepen die afmeren bij De Trip makkelijk te kunnen lossen en het zout snel in de grote loods rechts op de foto te kunnen storten, heeft De Trip in de loop van 2019 een open transportband opgesteld. Waarin met een grijper zout via een opvangbak op de open band wordt gestort. Ook naar de tweede band valt het zout omlaag en heeft de wind vrij spel. Tenslotte wordt het vanaf de tweede band direct in de hal gestort waarin het ook waait.

In het activiteitenbesluit staat met zoveel woorden dat het verboden is dat stoffen die worden verwerkt in contact komen met de omgeving (lucht en water worden met name genoemd). Het gevolg van het stuiven van zout is dat er drie gezonde bomen nu dood zijn. Na klachten van omwonenden heeft De Trip wel zeilen geplaatst op de band. Maar nog steeds heeft de wind vrij spel 1. als er uit schepen met grijpers zout wordt gestort in de opvangbak. 2. als het zout omlaag valt op de tweede band en 3. als het zout in de loods valt. Laten we hopen op een warme winter. Dan is er weinig strooizout nodig voor gladheidsbestrijding.

 Milieugroep Zuilen heeft in die brandbrief, de gemeenteraad gemaand nu spoedig te besluiten over De Trip. Want:

  • Milieugroep Zuilen heeft in 2015 al bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een vergunning voor de activiteiten die daar worden uitgevoerd. Het bezwaar is gegrond verklaard en de gemeente is door de rechtbank in 2018 - eerst door de rechtbank en later in hoger beroep- veroordeeld tot het nemen van een nieuw besluit op dit bezwaar.
  • Tot op heden heeft de gemeente geen besluit genomen en negeert daarbij zowel de uitspraak van de rechtbank als van de Raad van State. Door geen besluit te nemen kan er feitelijk ook niet gehandhaafd worden en heeft de Trip vrij spel om hun werkzaamheden voort te zetten waarbij niet kan worden opgetreden tegen hinder en overlast.
  • Bovendien wordt gewezen op de onveilige situatie op het Amsterdam Rijnkanaal. Waar veel grote duwbakken passeren en tankers met gevaarlijke lading. Dat door en voor De Trip schepen af en aanmeren en zelfs achteruit manoeuvreren, gaat onherroepelijk leiden tot ongelukken in het drukste kanaal in Europa vlak naast een woonwijk.
  • Van een uitbreiding van activiteiten door De Trip op deze locatie kan natuurlijk al helemaal geen sprake zijn.

Milieugroep Zuilen wil dat de gemeente wakker wordt en eindelijk gaat handelen om de patstelling te doorbreken.

Joomla Template - by Joomlage.com