Begin maart 2021 informeerde het college van B&W na nog een vertraging van een jaar, de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot De Trip B.V. De Telegraaf van 11-maart-2021 publiceerde als volgt: UTRECHT - De gemeente Utrecht lijkt niet akkoord te gaan met uitbreiding van zand- en grindhandel De Trip op Lage Weide. Het bedrijf wil graag meer activiteiten ontplooien, terwijl omwonenden in Zuilen al jaren klagen over overlast.

  • Graag informeren we u dat zojuist de beantwoording van SV 2020, nr. 294 over Stand van zaken met betrekking tot vergunningen en handhaving De Trip Lage Weide op internet en in iBabs is gepubliceerd.
  • Graag informeren we u dat zojuist een brief aan de gemeenteraad over Vervolg besluitvorming uitbreiding De Trip B.V. op internet en in iBabs is gepubliceerd.
  • Graag informeren we u dat zojuist het raadsvoorstel Weigering specifieke verklaring van geen bedenkingen bedrijfsuitbreiding De Trip B.V. op internet en in iBabs is gepubliceerd.

Vanzelfsprekend steunt Milieugroep Zuilen het voornemen van het college. Maar hoogst opmerkelijk is het onvolledige (en daarmee mogelijk bewust onjuist) informeren van de Raad in de chronologische lijst met juridische gebeurtenissen. Zo start de lijst met de vaststelling van het bestemmingsplan Lage Weide in 2014 (17-juli). Dat is op zich correct.

Het volgende moment zou het verlenen van een vergunning zijn aan De Trip B.V. eind 2015. Waarom wordt niet vermeld dat de oprichtingsakte van De Trip B.V. in maart 2015 is? Voor die tijd bestond het bedrijf niet. Eveneens in maart 2015, volgt een melding activiteitenbesluit door De Trip. Dat wordt niet vermeld in de lijst. Pas in november 2015 zou De Trip iets verleend zijn. Dat zal wel kloppen want het past in het beeld dat alles in Utrecht langzaam gaat. Dan volgen enkele gebeurtenissen en er ontbreek wat.

Op 23 februari 2017 doet de rechtbank een uitspraak. Dat is juist. Onjuist is "Gemeente moet opnieuw een beslissing nemen op bezwaren van de Stichting Milieugroep Zuilen tegen het besluit van 20 november 2020." Dat moet zijn <<besluit van 20 november 2016>>. Er ontbreekt dat de opgelegde beslistermijn 10 weken na de uitspraak van 23-feb-2017 is. Dat is relevant omdat die nieuwe beslissing er vier jaar na dato nog steeds niet is.

Dat de gemeente sindsdien twee keer in gebreke is gesteld door Milieugroep Zuilen (19-mar-2019 en 15-okt-2020) wegens het niet tijdig nemen van een besluit wordt niet vermeld. Dat de rechter op 3-okt-2019 Milieugroep Zuilen in het gelijk heeft gesteld en de gemeente heeft gesommeerd een besluit te nemen (binnen twee weken) wordt niet vermeld. Dat Milieugroep Zuilen pas weer naar de rechtbank kon na het wel vermelde besluit van 18-jan-2021, getuigt van opzettelijk frustreren van de rechtsgang. Dat Milieugroep Zuilen beroep heeft ingesteld bij de rechtbank tegen dat besluit, is wederom niet vermeld.

Welkom in Utrecht Sharon,

Uw Raad zal binnenkort juist en volledig worden geïnformeerd door Milieugroep Zuilen. Ook de nationale ombudsman wil een volledige lijst.

Over dit dossier mag intussen best een fundamentelere discussie gevoerd worden.

Waar kunnen burgers hun recht halen als de gemeente geen uitvoer geeft aan gerechtelijke uitspraken. Kun je burgers 4(!) jaar laten wachten op een nieuwe beslissing? Hoe kan de burger de overheid nog vertrouwen als die geen uitvoer geeft aan gerechtelijke uitspraken? Inmiddels wel 5 jaar overlast van een bedrijf dat er mogelijk illegaal zit...

 

 

 

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com