In december 2015 is de ontwerp vergunning voor een nieuwe biomassacentrale van Eneco op Lage
Weide gepubliceerd. Milieugroep Zuilen heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Volgens de milieugroep is
deze vergunning volstrekt onvoldoende om overlast voor de omgeving te voorkomen. Gevreesd wordt voor
geuroverlast en emissies van schadelijke stoffen, zoals kwik en dioxines. De milieugroep pleit dan
ook voor betere filtertechnieken, scherpere normen, betere controles en een hogere schoorsteen.

Zie ook persbericht Biomassacentrale Eneco nog niet duurzaam voor de omgeving

 

Joomla Template - by Joomlage.com