Overlastveroorzakers op Lage Weide zullen zich gesteund voelen door de uitspraak op 5 december 2019 van de rechtbank Utrecht in de twee zaken die MGZ had aangespannen tegen de gemeente Utrecht over het zonder beperkingen toelaten van 2-takt crossers op de gemeentelijke crossbaan van MCU en de achterbakse manier waarop de gemeente en de RUD hielpen het 2-takt verbod uit de vergunning te krijgen. De rechtbank verklaart de beroepen ongegerond.

Op 11 maart 2019, deponeerde de secretaris van Milieugroep Zuilen een brief voor het College van Burgemeester en Wethouders op het stadskantoor. Met het verzoek om de huurovereenkomst met Motorcross Club Utrecht te ontbinden omdat de club (MCU) overlast veroorzaakt. Overlast veroorzaken is een direct ontbindende voorwaarde opgenomen in de huurovereenkomst met de gemeente.

Op de dag van de arbeid (1 mei 2018) werd bekend dat Motorcross Club Utrecht (MCU) heeft besloten 2-takt crossers, een in de jaren zeventig van de vorige eeuw favoriete maar vervuilende krachtbron voor brommers en motorfietsen, weer toe te laten op de crossbaan die ze huurt van de gemeente.

Tijdens de zitting met spoedeisend belang aangespannen door omwonenden afgelopen 19 juli 2018, waren er weinig verassingen aan het Vrouwe Justitiaplein. Volgens verwachting ging de rechtbank mee in de gedachte van buurtbewoners en o.a. Groen Links dat tweetakt niet van deze tijd is. Tweetakt motoren zijn de uiterst vervuilende, jankende, blauw walmende motoren waarvan de verkoop per ingang van dit jaar verboden is.
De rechtbank deelde de mening van MGZ dat de besluitvorming van B&W Utrecht over het klakkeloos toekennen van een “milieu neutrale wijziging” op de vergunning van maart 2017 waarin crossen met tweetakt verboden was, in een gemeente met Milieu Zones en best presterende afvalscheiding van Nederland, niet is uit te leggen.

Op 1 februari 2018 diende de zitting bij de Utrechtse rechtbank. De zaak was aangespannen door Milieugroep Zuilen (MGZ) tegen de Gemeente Utrecht omdat door onbehoorlijk bestuur de vergunning twee jaar te laat (maart 2017) werd verleend, zonder dat voldoende geluidsoverlast-beperkende-maatregelen zijn verankerd in de vergunning. De 3 koppige rechtersdelegatie heeft meer tijd nodig (zes weken) om stukken te bestuderen die MGZ via een WOB procedure pas zeer recent kon aanleveren. Ondertussen wordt van MotorCross Utrecht (MCU) verwacht om minder te crossen: minder trainingen en minder wedstrijden. Gevraagd is aan MCU en MGZ om met elkaar tot een compromis te komen "zolang die muur er niet staat". Waarom staat die muur er nog niet? Waarom gaat het niet om die muur?

Mocht u zaterdag 19 mei 2018 overlast ervaren van motorcrossgeluid (2-takt en 4 viertakt machines zijn toegestaan) dan kan dat worden veroorzaakt door crosswedstrijden die volgens berekeningen van Milieugroep Zuilen niet passen binnen de verleende vergunning. Bij overlast van stank, stof of geluid, bel de provinciale klachtentelefoon 0800 0225510 (gratis).

Met kerstmis 2017 nog voor de boeg melden bronnen binnen de PvdA dat met een cadeautje van zeg 2 ton uit algemene middelen zoals vastgesteld in de voorjaarsnota, de geluidswerende voorzieningen voor Motorcross op Lage Weide alsnog in het eerste kwartaal van 2018 zullen worden gerealiseerd. Sportwethouder Jansen van de SP ziet een droom gerealiseerd. Of is dit een verkiezingsstunt?

Joomla Template - by Joomlage.com