Gelet op het feit dat de aangevraagde verruiming van de crossuren in principe vergunbaar is moet een eventuele beperking hiervan komen uit plichtsbesef van het college naar zowel de Industrievereniging Lage Weide, als de bewoners van Zuilen. Alternatieven zullen dus "werkbaar" en inpasbaar moeten zijn en breed gedragen worden. Met name dus onder de bewoners zelf.

Vooralsnog ijvert Milieugroep Zuilen voor de volgende beperkingen:
•    Geen tweetaktmotoren toelaten op het crossterrein;
•    Een crossvrije dag per weekend;
•    Crossuren ook daadwerkelijk vastleggen in de vergunning. Zijn nu ruim aangevraagd en kunnen later ook worden "vol gereden".
•    Kijken naar alternatieven om het geluid te beperken. Dit zijn:

  • Geluidsscherm aanleggen
  • Maatregelen voor piekhandhaving, dat wil zeggen geluidsbeperkende voorzieningen op plaatsen waar geluid vooral wordt geproduceerd (zoals bij de start).

•    Kijken in hoeverre het huurcontract opties biedt om hinder te beperken;
•    Periodiek overleg met Motorcrossvereniging Utrecht (=voorstel wethouders). Prima, maar wel met een voorwaarde om bij de wethouder te kunnen aankloppen als er geen bevredigende oplossing wordt gevonden voor de crossuren;
•    Reductie van het geluid aan de bron door betere voorzieningen en technische ingrepen en ook toezien hierop. Doelstellingen formuleren bijvoorbeeld maximaal 92 dB aan de pijp in 2018.

Joomla Template - by Joomlage.com