De Raadsinformatieavond op dinsdag 7 juli in het oude Stadhuis was waarschijnlijk erg verhelderd voor de aanwezige raadsleden. Van de sprekers, waaronder veel bewoners en vertegenwoordigers van Industrievereniging Lage Weide, Buren van Lage Weide, Wijkraad Noordwest, Milieugroep Zuilen en Motorcrossverenging Utrecht, was alleen die laatste partij voorstander van een uitgebreidere vergunning voor de motorcross.

Aanwezige sprekers en vragenstellers zagen vooral nadelen: meer geluidsoverlast - terwijl die nu al als hoog wordt ervaren met name in de weekenden - en minder ruimte voor locale werkgelegenheid en bedrijvigheid op Lage Weide. Het beeld dat de aanwezige raadsleden daaraan hebben overgehouden, kan niet anders dan erg duidelijk zijn. Dat bleek ook uit een column van een van de raadsleden, Jolanda Uringa (ChristenUnie) op de website van Zo is Zuilen.  

Ook werden de resultaten bekend van de enquête die de gemeente onder bewoners van Zuilen hield over geluidsoverlast in de wijk. De toelichtingen die bewoners erbij gaven zijn bekend. Zo blijkt onder meer dat 85 procent van de mensen die reageerden overlast ervaart van de motorcross. Ter vergelijking: van bedrijven/industrie ondervindt 38 procent geluidsoverlast, van wegverkeer 30 procent. Heel duidelijke verschillen dus, zeker als daarbij ook nog wordt geconcludeerd dat 89 procent van de geluidsoverlast in het weekend wordt ervaren.

De raad is nu aan zet. Wat te denken van de huurovereenkomst tussen de gemeente (verhuurder) en de Motorcrossvereniging Utrecht (huurder) die bepaalt dat de huurder geen overlast mag veroorzaken? En wat te denken van de nieuwe door de Motorcrossvereniging aangevraagde vergunning, waardoor het aantal crossuren en het aantal motorcrossers in de baan ruim zou kunnen worden uitgebreid? De mening van de bewoners is overduidelijk: dat kan écht niet. De geluidsoverlast die de motorcross veroorzaakt, moet eerder verder worden beperkt dan verruimd. Het gaat dus om een politieke kwestie: mogen enkele tientallen motorcrossers in de weekenden in de lente, zomer en herfst de rust van honderden, zo niet duizenden wijkbewoners telkens verstoren? Op 27 augustus 2015 zal de raad zich over deze vraag buigen.

Joomla Template - by Joomlage.com