Op de website van MCU ontdekte Milieugroep Zuilen dat de omgevingsvergunning gewoon is verleend op 22 maart 2017.

Vergunning HZ_WABO-14-08516 is 84 pagina’s groot. Op de eerste 42, de bezwaren van bewoners en de reacties daarop van de gemeente. Dat de helft van de vergunning wordt besteed aan bezwaren wegens overlast onderstreept de overlast volledig. Ook de allereerste zogenaamde milieuvergunning uit 1994 bevatte al geluiden van bezorgde bewoners. Ervaringsdeskundigen die hele zomers achter elkaar in de herrie zaten want sinds de jaren 70 werd gewoon zonder vergunning gereden.

Tot verbazing van betrokkenen in het kwartetoverleg uit 2015 was de vergunning al verleend terwijl in de brief naar de raad van 22 maart over het subsidiëren van de geluidswerende muur, alleen de intentieverklaring naar de crossclub is benoemd. Terwijl de vergunning zonder aanpassing is verleend. Is MCU gewoon weer gematst? Net als in 1995 toen zonder enige reuring 15 extra zondagen werden toegekend?

Via de pers had Milieugroep Zuilen al vernomen dat de gemeente de intentie had de muur te laten bouwen door MCU en voor een deel voor de financiering te zullen opdraaien. Het raadsbesluit om de subsidie te verlenen moet nog worden genomen. Dan is er toch opeens een verleende vergunning waarin niets bindends is opgelegd om af te dwingen dat die muur er daadwerkelijk komt. En blijft staan. Nog afgezien van de vermeende effecten van de maatregel. Want op pagina 41, onder de samenvatting van de bezwaren staat "Een geluidswal zal maar beperkt verbetering opleveren (ook gelet op de kosten die daarbij moeten worden gemaakt) en kan niet worden afgedwongen als aan geluidswaarden kan worden voldaan. Ook het (gedeeltelijk) weigeren van de vergunning is wettelijk niet mogelijk als in een geluidsrapport is aangetoond dat kan worden voldaan."
Dit terwijl in de raadsbrief van 22 maart wordt geschreven “De geluidwerende voorziening zorgt voor een substantieel geluidsreducerend effect.” Het woord 'overlast' wordt zorgvuldig gemeden. 'Hinder' komt 1 keer voor. Dat de crossclub sinds 1 maart weer bijna dagelijks vrolijk doorknettert op zowel 2 takt als viertakt motoren is tenminste tot in Oud Zuilen goed te horen en is op stille dagen in de natuur bijzonder hinderlijk. Zoals op zondag 12 maart 2017.

2 takt is in de nieuwe vergunning verboden. Hoe zou de gemiddelde handhaver als die al op het crossterrein komt, het verschil kunnen weten? Het is beter dat de vergunningverlener de 5 dB strafkorting die op tweetakt geldt ook op 4 takt van toepassing verklaart. Want er zijn vaak meer dan minder 2 takt crossers in de baan, anders dan in de aanvraag wordt gesteld: 2 takt zou uit de mode zijn.

Soms vraag je je af of motorcross een sport van nationaal belang is die om die reden op Utrechts grondgebied MOET worden gereden. Net zoals het supergoedkoop produceren van veevoer voor de bio-industrie. Daarmee is tenminste een economisch belang gemoeid. Deze hobbyrijders nemen geluidsruimte in van bedrijven die over het algemeen een monotoon en gelijkmatig geluid produceren dat daardoor lang niet zo hinderlijk wordt ervaren als incidentele pieken of tonaal geluid. Maar we zullen het geen overlast noemen want het past binnen de geluidsnormen.

 

Joomla Template - by Joomlage.com