Milieugroep Zuilen helpt B&W en MCU door beroep aan te tekenen bij de rechtbank van Utrecht. Het is onbehoorlijk bestuur van B&W de crossvergunning aan MCU te verlenen zonder inbedding en waarborg voor een geluidswal, is de primaire grond die is ingediend 6 juni 2017. Het vertrouwensbeginsel is geschaad vanwege eerdere toezeggingen maar ook tonaal geluid wordt aangevoerd, ondeugdelijk geluidsrapport en inperking geluidsruimte voor bedrijven. Onbegrijpelijk dat klagende burgers dit moeten aanvoeren omdat de gemeente deugdelijke vergunningsverlening niet zelf kan afhandelen.

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com