Mocht u zaterdag 19 mei 2018 overlast ervaren van motorcrossgeluid (2-takt en 4 viertakt machines zijn toegestaan) dan kan dat worden veroorzaakt door crosswedstrijden die volgens berekeningen van Milieugroep Zuilen niet passen binnen de verleende vergunning. Bij overlast van stank, stof of geluid, bel de provinciale klachtentelefoon 0800 0225510 (gratis).

MCU heeft niet gereageerd op het redelijke voorstel van Milieugroep Zuilen om geen wedstrijden te rijden dan wel met een beperkt aantal rijders in de baan te gaan. E.e.a. in opdracht van de rechtbank die wil dat partijen in goed overleg gaan totdat de aanvullende geluidswerende voorzieningen zijn getroffen. In plaats daarvan laat MCU toch weer 2-takt crossers toe waarvan algemeen aanvaard is dat die tonaal geluid produceren en dat daar ten minste 5 dBa strafkorting op moet worden toegepast.

Voor zaterdag 19 mei is de verwachting dat er een enorm grote rijdersopkomst is door samenvoegen van de KNMV competitie regio's Oost en Midden. Vanaf 9.30 uur mag Zuilen meegenieten. Ook zondag (1e Pinksterdag) meent MCU de wijk met hun aanwezigheid te mogen verblijden. Alleen Tweede Pinksterdag zal het stil zijn. We boffen maar met zulke goede buren.

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com