Tijdens de zitting met spoedeisend belang aangespannen door omwonenden afgelopen 19 juli 2018, waren er weinig verassingen aan het Vrouwe Justitiaplein. Volgens verwachting ging de rechtbank mee in de gedachte van buurtbewoners en o.a. Groen Links dat tweetakt niet van deze tijd is. Tweetakt motoren zijn de uiterst vervuilende, jankende, blauw walmende motoren waarvan de verkoop per ingang van dit jaar verboden is.
De rechtbank deelde de mening van MGZ dat de besluitvorming van B&W Utrecht over het klakkeloos toekennen van een “milieu neutrale wijziging” op de vergunning van maart 2017 waarin crossen met tweetakt verboden was, in een gemeente met Milieu Zones en best presterende afvalscheiding van Nederland, niet is uit te leggen.

Wat ook meespeelt is dat er pas na een dik jaar een poging werd gedaan om tweetakten weer in de vergunning te krijgen, nadat die sinds 2017 niet meer toegestaan waren. Dat betekent dat de vergunning al een jaar lang overtreden werd. Er was een formeel handhavingsverzoek van MGZ voor nodig om MCU en de gemeente te bewegen de vergunning dan maar aan te passen.
Gemeente en MCU spraken over een “reparatie” van de vergunning. In de rechtbank kwam echter uitvoerig aan bod dat het verbod op tweetakten een weloverwogen keuze was naar aanleiding van de aanvraag van de MCU zelf en de zienswijze die de MGZ daarop had ingediend. De “milieu-neutrale” wijziging is zo ruim opgesteld dat er geen enkele beperking wordt gelegd op het aantal tweetakten in de baan.
Het neigt naar onfatsoenlijk bestuur. Waarom wordt MCU de hand boven het hoofd gehouden? Welk belang wordt gediend over de ruggen van bewoners van de wijk Zuilen die al decennia worden geplaagd door overlast vanaf het crosscircuit op Lage Weide?

 

Waarom kan een clubje jongens dat daar in de seventies illegaal begon te crossen nog steeds doorgaan met het verpesten van het woongenot van vele tienduizenden met een hobby die door de tijd is ingehaald? MCU neemt openlijk afstand van elektrisch crossen, is kennelijk tegen verbetering en tegen vernieuwing.
Los van de schadelijkheid voor het milieu van tweetakt motoren in het bijzonder, is voor bewoners rust in tuinen en op balkons belangrijk als je in de zomermaanden in eigen omgeving wilt ontspannen. Ook de zondagsrust is in het geding. Milieugroep Zuilen zoekt altijd de dialoog met betrokken partijen door in goed overleg tot een oplossing te komen. Helaas heeft MCU de afgelopen periode willens en wetens tegen de regels en tegen de gemaakte afspraken in gehandeld. Daarom is MGZ genoodzaakt stappen te nemen, desnoods via de rechter. Ook bij de rechtbank heeft MGZ haar goede kant laten zien: voor kinderen op 2-takt zou een uitzondering gemaakt kunnen worden.

De rechtbank heeft aangegeven dat zij de belangen van alle partijen heeft afgewogen en besloten dat 2-takt per direct tot nader order verboden is. Alleen kinderen mogen nog op 2-takt rijden (50cc en 65cc motoren).

In Nunspeet weten ze wel hoe het hoort. Op woensdagmiddag de kinderen en op zaterdagmiddag de volwassenen. Twee middagen crossen per week is wel genoeg overlast. Geen verrassing ook, dat wegens het vroegtijdig vertrek van de MCU-voorman tijdens de zitting, het nieuws over het verbod op tweetakt niet was aangekomen bij MCU. Op zaterdagmiddag 21 juli werd weer volop gereden op tweetakt. De RUD is hiervan op de hoogte gebracht. Ook zondag was MCU weer goed te horen.

En zo is het de rest van het seizoen gewoon verder gegaan. De handhavende instanties knutselen al maanden aan meetrapporten om aan te tonen Dat Crossen Niet Tonaal Is. Alsof bewoners dat wat zegt.

Joomla Template - by Joomlage.com