Half juli 2015 werd een rekensessie uitgevoerd waarbij de gemeente Utrecht, Industrievereniging Lage Weide (ILW), Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) en  Milieugroep Zuilen hebben onderzocht wat verschillende geluidsbeperkende maatregelen kunnen opleveren om de overlast van de motorcross voor de bewoners van Zuilen te verminderen. Daaruit blijkt dat het plaatsen van een scherm met een hoogte van minstens 7,5 meter een geluidsreductie van circa 8 decibel kan opleveren.

De Raadsinformatieavond op dinsdag 7 juli in het oude Stadhuis was waarschijnlijk erg verhelderd voor de aanwezige raadsleden. Van de sprekers, waaronder veel bewoners en vertegenwoordigers van Industrievereniging Lage Weide, Buren van Lage Weide, Wijkraad Noordwest, Milieugroep Zuilen en Motorcrossverenging Utrecht, was alleen die laatste partij voorstander van een uitgebreidere vergunning voor de motorcross.

Emile Roemer, het gezicht van de SP, publiceerde onlangs zijn boek 'Het kan wel'. Een optimistische titel met oog voor oplossingen en mogelijkheden. Nu is Milieugroep Zuilen a-politiek, dus op de inhoud gaan we niet in. Maar de titel van Roemers boek is te treffend om niet te noemen in relatie tot de voortdurende tegenstelling tussen Motorcrossvereniging Utrecht (die graag veel en vaak wil crossen) en een groot deel van de bewoners van Zuilen (die in het weekend rustig in de tuin, op het terras of op het balkon willen zitten). De oplossing heet: elektrische motorcross.

Gelet op het feit dat de aangevraagde verruiming van de crossuren in principe vergunbaar is moet een eventuele beperking hiervan komen uit plichtsbesef van het college naar zowel de Industrievereniging Lage Weide, als de bewoners van Zuilen. Alternatieven zullen dus "werkbaar" en inpasbaar moeten zijn en breed gedragen worden. Met name dus onder de bewoners zelf.

Op 5 april 2015 overlegden een groep bewoners en Milieugroep Zuilen op het Stadskantoor met wethouders Van Hooijdonk en Jansen. Onderwerp van gesprek was de indringende geluidsoverlast van de motorcross die bewoners nu al ervaren en de vergunning die de gemeente Utrecht de motorcrossvereniging (MCU) wil geven om nog veel meer te gaan crossen met meer motoren. Zoals bekend hebben meer dan 200 mensen daartegen schriftelijk bezwaar gemaakt. 

Het gesprek met de wethouders was prettig. Ook kwamen de bewoners met veel mooie en constructieve ideeën om voor zowel de wijk als de motorcross tot een oplossing te komen. Helaas is het toegezegde verslag van de bijeenkomst nog niet binnen.

Onjuiste informatieverstrekking aan raadsleden op vragen over geluidsoverlast motorcross:  85 crossuren blijkt niet correct. Op 9 juni 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht antwoord gegeven op schriftelijke vragen die door verschillende partijen zijn gesteld over een eventueel te verlenen vergunning voor de Motorcross Utrecht (MCU). Een ontwerpvergunning is inmiddels gepubliceerd.

Joomla Template - by Joomlage.com