Na een artikel op de voorpagina van het Stadsblad Utrecht met de titel Gesteggel over geluidswal bij Motorcross club op 21 september 2016, zijn er door een aantal partijen enkele vragen gesteld aan het Utrechtse college van B&W.
Hieronder de vragen en de wat ongemakkelijke antwoorden. Komt die wal er nu wel of niet. Wordt de vergunning nou wel of niet verleend. En als die wel wordt verleend [gewoon omdat het kan], waarom is dat dan nog niet gebeurd? Gebrek aan daadkracht? Geen keuzes durven maken?

Milieugroep Zuilen (MGZ) heeft ruim een jaar gelobbyd tussen partijen (driehoeksoverleg met Motorcross Club MCU en de gemeente Utrecht) en constructief gewerkt aan een oplossing en een model waarbij er een geluidsmuur/wal zou worden gebouwd om overlast te verminderen terwijl de gemeente de 'voor-financiering' op zich zou nemen. De gebruikers van de cross-baan zouden de kosten opbrengen. De laatste maanden was het opmerkelijk stil maar niet omdat er niet gecrosst wordt.

De Raadsinformatieavond op dinsdag 7 juli in het oude Stadhuis was waarschijnlijk erg verhelderd voor de aanwezige raadsleden. Van de sprekers, waaronder veel bewoners en vertegenwoordigers van Industrievereniging Lage Weide, Buren van Lage Weide, Wijkraad Noordwest, Milieugroep Zuilen en Motorcrossverenging Utrecht, was alleen die laatste partij voorstander van een uitgebreidere vergunning voor de motorcross.

Sinds via een bewonersenquete is aangetoond dat bewoners van Zuilen onevenredig veel last hebben van motorcrossactiviteiten op het MCU terrein op Lage Weide is de gemeente serieuzer gaan kijken naar mogelijke oplossingen. In eerste instantie via dialoog in het zogenaamde kwartetoverleg waarbij de gemeente, de motorcrossvereniging, de Milieugroep Zuilen en de Industrievereniging Lage weide aan deelnemen.

Gelet op het feit dat de aangevraagde verruiming van de crossuren in principe vergunbaar is moet een eventuele beperking hiervan komen uit plichtsbesef van het college naar zowel de Industrievereniging Lage Weide, als de bewoners van Zuilen. Alternatieven zullen dus "werkbaar" en inpasbaar moeten zijn en breed gedragen worden. Met name dus onder de bewoners zelf.

Half juli 2015 werd een rekensessie uitgevoerd waarbij de gemeente Utrecht, Industrievereniging Lage Weide (ILW), Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) en  Milieugroep Zuilen hebben onderzocht wat verschillende geluidsbeperkende maatregelen kunnen opleveren om de overlast van de motorcross voor de bewoners van Zuilen te verminderen. Daaruit blijkt dat het plaatsen van een scherm met een hoogte van minstens 7,5 meter een geluidsreductie van circa 8 decibel kan opleveren.

Onjuiste informatieverstrekking aan raadsleden op vragen over geluidsoverlast motorcross:  85 crossuren blijkt niet correct. Op 9 juni 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht antwoord gegeven op schriftelijke vragen die door verschillende partijen zijn gesteld over een eventueel te verlenen vergunning voor de Motorcross Utrecht (MCU). Een ontwerpvergunning is inmiddels gepubliceerd.

Joomla Template - by Joomlage.com