Milieugroep Zuilen helpt B&W en MCU door beroep aan te tekenen bij de rechtbank van Utrecht. Het is onbehoorlijk bestuur van B&W de crossvergunning aan MCU te verlenen zonder inbedding en waarborg voor een geluidswal, is de primaire grond die is ingediend 6 juni 2017. Het vertrouwensbeginsel is geschaad vanwege eerdere toezeggingen maar ook tonaal geluid wordt aangevoerd, ondeugdelijk geluidsrapport en inperking geluidsruimte voor bedrijven. Onbegrijpelijk dat klagende burgers dit moeten aanvoeren omdat de gemeente deugdelijke vergunningsverlening niet zelf kan afhandelen.

 

 

Op de website van MCU ontdekte Milieugroep Zuilen dat de omgevingsvergunning gewoon is verleend op 22 maart 2017.

Vergunning HZ_WABO-14-08516 is 84 pagina’s groot. Op de eerste 42, de bezwaren van bewoners en de reacties daarop van de gemeente. Dat de helft van de vergunning wordt besteed aan bezwaren wegens overlast onderstreept de overlast volledig. Ook de allereerste zogenaamde milieuvergunning uit 1994 bevatte al geluiden van bezorgde bewoners. Ervaringsdeskundigen die hele zomers achter elkaar in de herrie zaten want sinds de jaren 70 werd gewoon zonder vergunning gereden.

Milieugroep Zuilen (MGZ) heeft ruim een jaar gelobbyd tussen partijen (driehoeksoverleg met Motorcross Club MCU en de gemeente Utrecht) en constructief gewerkt aan een oplossing en een model waarbij er een geluidsmuur/wal zou worden gebouwd om overlast te verminderen terwijl de gemeente de 'voor-financiering' op zich zou nemen. De gebruikers van de cross-baan zouden de kosten opbrengen. De laatste maanden was het opmerkelijk stil maar niet omdat er niet gecrosst wordt.

Terwijl in het Stadsblad van 9 november 2016 bewoners opnieuw laten weten het spuugzat te zijn en de voorzitter van de crossclub weer mag zeggen dat de klachten pas begonnen toen Milieugroep Zuilen opriep tot klagen en er nooit overtredingen zijn vastgesteld, heeft de gemeenteraad vrijdag 11 november een motie aangenomen. De motie is mede het initiatief van een raadslid uit de wijk Zuilen.

Beloofd wordt dat het college nog voor het kerstreces met een oplossing komt. We zullen zien.

Sinds via een bewonersenquete is aangetoond dat bewoners van Zuilen onevenredig veel last hebben van motorcrossactiviteiten op het MCU terrein op Lage Weide is de gemeente serieuzer gaan kijken naar mogelijke oplossingen. In eerste instantie via dialoog in het zogenaamde kwartetoverleg waarbij de gemeente, de motorcrossvereniging, de Milieugroep Zuilen en de Industrievereniging Lage weide aan deelnemen.

Na een artikel op de voorpagina van het Stadsblad Utrecht met de titel Gesteggel over geluidswal bij Motorcross club op 21 september 2016, zijn er door een aantal partijen enkele vragen gesteld aan het Utrechtse college van B&W.
Hieronder de vragen en de wat ongemakkelijke antwoorden. Komt die wal er nu wel of niet. Wordt de vergunning nou wel of niet verleend. En als die wel wordt verleend [gewoon omdat het kan], waarom is dat dan nog niet gebeurd? Gebrek aan daadkracht? Geen keuzes durven maken?

Half juli 2015 werd een rekensessie uitgevoerd waarbij de gemeente Utrecht, Industrievereniging Lage Weide (ILW), Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) en  Milieugroep Zuilen hebben onderzocht wat verschillende geluidsbeperkende maatregelen kunnen opleveren om de overlast van de motorcross voor de bewoners van Zuilen te verminderen. Daaruit blijkt dat het plaatsen van een scherm met een hoogte van minstens 7,5 meter een geluidsreductie van circa 8 decibel kan opleveren.

Joomla Template - by Joomlage.com