Op 18 februari 2016 heeft de Raad van State de “voorlopige voorziening” van Milieugroep Zuilen toegewezen in 201408365/3/R2. Dit betekent dat totdat finaal beslecht is in de bodemzaak, er maximaal categorie 3.2 op perceel Sophialaan 7 is toegestaan.

Volgens de gemeente behoren de activiteiten die de firma De Trip op dat adres heeft aangevraagd tot categorie 4.1. Dat is een hogere categorie dan er nu op dat adres op Lage Weide geldt. Er mogen bedrijven met maximaal milieucategorie 3.2 worden gevestigd. De gemeente had de vergunningsaanvraag van De Trip eerder goedgekeurd. Bewoners aan de Amsterdamse straatweg die last hebben van het bedrijf, hebben de Milieugroep gevraagd er wat aan te doen.

Weliswaar heeft de gemeente op 17 juli 2014 het ‘bestemmingsplan Lage Weide’ vastgesteld waarin de hogere zone verder naar de bewoonde wereld wordt uitgebreid. Bij de Raad van State loopt nog een beroep tegen het bestemmingsplan dat mede is aangespannen door de Milieugroep die vreest voor toename van overlast voor bewoners. Het bedrijf heeft het groene licht van de gemeente opgevolgd en is begonnen met de activiteiten. Milieugroep Zuilen overweegt een handhavingsverzoek in te dienen.

Joomla Template - by Joomlage.com