Voor wie het nog weet, Gibo maakte ‘gipsblokken voor de bouw’ en zorgde sinds de jaren zestig weleens voor een witte stofwolk boven Lage Weide en soms ook boven Zuilen. In 2010 ging Gipsbouw failliet. Alleen de smoezelig witte silo’s langs het kanaal met de naam Gibo in blauwe letters herinneren nog aan gips. Sinds 2015 merken bewoners activiteit op het terrein. Er wordt kennelijk materiaal opgeslagen en er vinden verbouwingen plaats zonder dat duidelijk is wie daar bezig is. In het voorjaar volgt een ‘melding activiteitenbesluit’ en komt de firma De Trip in beeld. Maar niet voor de buitenwereld. Na de zomer van dat jaar volgt een ‘aanvraag omgevingsvergunning’ voor het bouwen van keerwanden. Terwijl die al gebouwd zijn en de activiteiten (op en overslag in boten) in volle gang zijn. Omwonenden melden overlast. Op het perceel waar Gibo eerder met gips bezig was, zijn wat betreft Milieugroep activiteiten toelaatbaar van maximaal categorie 3.2. Dit in verband met al lang erkende inzichten zoals inwaartse zonering en grotere afstanden tot gevoelige bestemmingen.

Uit langlopende deliberaties van de gemeente en provincie Utrecht ivm de revisie van het bestemmingsplan Lage Weide blijkt dat de gemeenteraad heeft aangegeven op dit perceel “categorie 4.1 aanvaardbaar te vinden”. Het bestemmingsplan is echter gesneuveld bij de Raad van State eind juni 2016. Bovendien zou De Trip alleen als ze onder de 100.000 ton/jr blijven een cat. 4.2 inrichting zijn. Kortom, er is nogal wat creativiteit voor nodig om De Trip ongestoord zijn gang te laten gaan. Omwonenden zijn via Milieugroep Zuilen al twee keer in het gelijk gesteld. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken/geweigerd. Parallel daaraan had de Trip in mei vergunning gevraagd voor nieuwe activiteiten. Daarmee zou De Trip zo meent De Trip zelf, categorie 4.2 worden. Milieugroep Zuilen is van mening dat ze dan feitelijk onder een nog veel hogere categorie vallen. Tevens zijn de activiteiten m.e.r. beoordelingsplichtig (Milieueffectrapportage, afkorting m.e.r.). Volgens het bestemmingsplan zijn m.e.r. plichtige en m.e.r. beoordelingsplichtige activiteiten niet toegestaan.

Sinds begin oktober 2016 circuleert een 'conceptnotitie' van De Trip. Bij navraag blijkt dat daarop geschoten mag worden en dat de termijn daarvoor loopt t/m 20 oktober. De Trip is in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente om de vergunning te weigeren. De rechtbank heeft geoordeeld dat het verstandiger is dat de gemeente een nieuw besluit neemt, uitgaande van de uitspraak van de Raad van State. De gemeente moest voor 1 november een nieuw besluit op bezwaar nemen. Daarvoor had de Trip die conceptnotitie opgesteld. Op 3 november 2016 ontving de Milieugroep een dik pak met ingewikkelde tekst. Komt er op neer dat "in beslissing op bezwaar" de vergunning wederom wordt geweigerd.

Ondanks ons derde succes op rij in dit dossier is het volgens Milieugroep Zuilen hoog tijd dat de politiek zich verdiept in de zoneringsproblematiek op Lage Weide. Langs het kanaal richting Maarssen zit al jaren een bedrijf dat wel met open vizier dezelfde activiteiten bedrijft. En waarvan bekend is dat bewoners er overlast van ervaren. Waarom zou je nog meer overlast toestaan? Zodat De Trip of de volgende gelukzoeker die daar neerstrijkt eindelijk een andere naam op de silo’s kan schrijven?

Joomla Template - by Joomlage.com