BRANDVEILIGHEID. In Zuilen, of liever Op Zuilen, zou het in tijden van aanhoudende droogte toch niet in je opkomen dat er op Lage Weide wat in de fik vliegt. Er zit tenslotte een flink kanaal tussen met voldoende water dat vrolijk doorkabbelt. Gaat u maar rustig slapen.

Er zijn voldoende op- en overslagbedrijven op Lage Weide van onder meer afval die bij broeierig weer de neiging hebben spontaan vlam te vatten. Dat komt vaker voor dan je denkt. Zoek maar eens op “brand utrecht oskam”. Je zou denken dat daar bij vergunningverlening door schade en schande goed op wordt gelet.

Zo prijkt de naam Peute op de website van de gemeente over “serieus goede afvalscheiding” waarin Utrecht koploper is t.o.v. andere grote steden. Utrecht heeft zijn papier- en karton afvalopslag uitbesteed aan een bedrijf dat gevestigd zou zijn (zonder KvK inschrijving) op een adres langs het Amsterdam-Rijnkanaal waarover al vaker vragen zijn gesteld en zaken zijn gevoerd namens de bewoners van Zuilen. U raadt het al, het voormalig GIBO-terrein.

In februari 2018 is er klakkeloos een vergunning verleend (activiteiten melding) om daar in een oude loods zonder enige brandwerende voorzieningen 1000 ton papier en karton op te slaan, zonder dat een rapport of advies van de brandweer beschikbaar is. Of een bindende beschikking de activiteiten te staken. In de zomer van 2018 zijn nog wel wat antwoorden op vragen door de melder aangeleverd en verwerkt in de melding (inmiddels 98 pagina’s). Het blijft wachten op de brandweer die in voorkomende gevallen op haart beurt wacht tot het is uitgefikt.

Milieugroep Zuilen heeft haar contacten en probeert op coöperatieve wijze tussen de hardwerkende afdelingen van het gedecentraliseerde apparātus tot een collegiale oplossing te komen. Natuurlijk is Milieugroep Zuilen voor gescheiden afvalinzameling maar de gemeente Utrecht kan niet voor een duppie op de eerste rang langs het kanaal gaan zitten en de overlast die daar al is en het acute gevaar voor schade voor omwonenden eenzijdig afschuiven op Zuilen. We kabbelen rustig door richting einde zomerreces.

Midden oktober, nadat de behandelend ambtenaar van de gemeente toch twee maanden de tijd heeft gehad te bekomen van zijn zomervakantie is er nog steeds geen nieuws van de brandweer. De droogte houdt aan.

Joomla Template - by Joomlage.com