Tot nu toe hebben we met onze acties voornamelijk ingespeeld op actuele hinderlijke situaties; we waren bezig met het blussen van branden. Belangrijk uiteraard, maar we vinden dat we in de komende jaren minstens zoveel energie moeten steken in het verminderen van brandbare situaties. Met andere woorden: we moeten al in beweging zijn vóórdat er sprake is van ernstige overlast. We denken hieraan te kunnen bijdragen door bijvoorbeeld beter gebruik maken van onze website om u te informeren en te prikkelen. Daarbij worden we graag teruggeprikkeld. Veel energie zullen we steken in ons streven naar verbetering van het controlesysteem bij de verschillende overheidsinstanties. We willen dat er beter wordt samengewerkt en dat er duidelijke werkafspraken worden gemaakt. Op dit moment bemoeien te veel overheidsdiensten zich met overlastgevoelige bedrijven zonder dat er een behoorlijke afstemming plaatsvindt.Daarnaast willen we ook een bijdrage leveren aan ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk die de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komen. (Bijvoorbeeld verbetering van de zogenaamde poort van Zuilen tussen de Burgemeester Norbruislaan en Maarssen).

Ongetwijfeld zullen de ontwikkelingen niet stilstaan en zullen wij hierin voldoende inspiratie vinden om onze taak te kunnen blijven vervullen.

Joomla Template - by Joomlage.com