Milieugroep Zuilen (hierna MGZ) heeft op 10 januari 2024 een brief gestuurd aan de Utrechtse gemeenteraad over plannen die in 2021 opnieuw zijn opgedoken om op Industrieterrein Lage Weide (hierna iLW) duurzame energie te gaan winnen, waaronder Windenergie.
MGZ roept de gemeente op om Lage Weide niet langer te zien als een geschikte locatie voor het opwekken van energie uit wind. Ook de gedeputeerde van de provincie heeft de brief in goede orde ontvangen en is doorgestuurd naar betrokken provinciale ambtenaren.

Om meer duidelijkheid voor de raadsleden te verschaffen heeft MGZ de afstandsregels (minimale afstand tussen molens en woonwijken 800 meter) die voor Rijnenburg en Reijerscop zijn afgesproken van stal gehaald. Het blijkt dat die afstand op iLW bij lange na niet gehaald kan worden omdat iLW ligt ingesloten tussen woonwijken. Het brede publiek, de politiek en de vierde macht realiseren zich dat niet altijd.

Waarom nu dit artikel?

iLW is in 2021 opnieuw door de gemeente tot zoekgebied voor windenergie verklaard en ook als kansrijk benoemd door de provincie Utrecht terwijl een vergelijkbaar plan tien jaar geleden al onhaalbaar bleek. De ene na de andere locatie op iLW viel af in de plannen van Energie-U, nadat de klankbordgroep waaraan MGZ deelnam erop had aangedrongen dat het beoogde molentype werd doorgerekend door een ingenieursbureau (DHV in Amersfoort). Er bleek toen al dat voldoende afstand tot woonwijken gehouden moest worden om ernstige overlast door geluid en slagschaduw tegen te gaan. Nog steeds zouden er voorzieningen getroffen moeten worden om molens stil te zetten bij voor bewoners ongunstige omstandigheden.

Het plan sneuvelde definitief in 2013 toen de opbrengst van slechts vijf molens onvoldoende rendement opleverde. Het standpunt van de PvdA zou de doorslag hebben gegeven omdat de volksgezondheid in het geding zou zijn. In rapporten daarna zou de gemeente verklaren dat het plan sneuvelde omdat er onvoldoende draagvlak onder de bevolking was.

Als er dan in 2021 opnieuw iets over windenergie op iLW in de pers verschijnt, verwacht een bewonersbelanghebbenden-club als MGZ binnen de kortste keren aan tafel te worden gevraagd. Dat is niet gebeurd terwijl er inmiddels vele rapporten zijn verschenen die met de raad worden gedeeld. En waar alleen specialisten het fijne van zouden kunnen begrijpen als ze de vele honderden pagina’s doorakkeren. De meeste raadsleden hebben daar eenvoudigweg niet de tijd, laat staat de expertise voor. Ze worden door B&W geïnformeerd, voor het laatst in oktober 2023 toen het AD er aandacht aan bestede. Het beoogde aantal molens op iLW zou van vijf naar 3 worden teruggebracht. Het geciteerde rapport uit november 2022! zegt niets over de 2 locaties die verdwijnen. Het rapport zegt ook niets over mogelijke overlast voor omwonenden. Het beperkt zich tot wat wordt genoemd ‘Externe Veiligheid’ en de kansen voor nieuwe ontwikkelingen nadat windturbines er zouden staan: woning-nieuwbouw en nieuwe bedrijven.

Kortom

  • Het is overduidelijk dat hier van burgerparticipatie geen sprake is. De groepen die tien jaar terug actief waren (zoals Buren van Lage Weide, MGZ) moeten het nieuws en de vorderingen uit derde hand vernemen.
  • MGZ heeft schoon genoeg van de achterkamertjespolitiek van B&W: veel beloven qua participatie en niks doen. Ook vanuit dat perspectief willen we definitief een streep zetten door Lage Weide als zoekgebied voor windenergie.

Daarom roept MGZ de raad op om ilW als zoekgebied voor windenergie te schrappen en onze brief te agenderen in de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen.

 

 

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com