In de pers doet de gemeente in januari 2020 voorkomen alsof de AsfaltCentrale Lage Weide (ACLW) van het gas af gaat door biomassa te stoken. Dat is niet waar. Er worden meer onwaarheden de lucht in geslingerd.

Zoals over een niet bestaand Europees certificaat voor houtpellets die zouden worden gestookt en CO2-reductie.

MAARSSENBROEK > Het is een mooi plan, 1500 extra huurwoningen en een supermarkt op de kantorenlocatie Planetenbaan bij Maarssenbroek. En gezien de vele reacties op de facebookpagina van VARnws is de belangstelling voor de woningen bijzonder groot, ook omdat er 450 appartementen in de sociale sector moeten komen. Maar de nieuwe woonwijk bij Maarssenbroek staat toch weer ter discussie.

En dat komt door de plannen van de stad Utrecht op het vlakbij gelegen bedrijven en industriegebied Lage Weide aan de andere kant van de Zuilense Ring.

LEIDSCHE RIJN > De fractie D66 heeft op 8 februari 2018 mondelinge vragen gesteld over stankoverlast in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern met ook het verzoek om het bevindingenrapport van de VrU met de gemeenteraad te delen. “Dit rapport hebben wij inmiddels ontvangen. In vraag 4 is verzocht om de oorzaak van de stank, zodra deze bekend is, met uw raad te delen. In reactie hierop kan ik aangeven dat de oorzaak tot op heden helaas niet is achterhaald. Wel kan ik u, ter beeldvorming, een reconstructie aanbieden over de ambtelijke inzet om de oorzaak van de stank te achterhalen’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk in een memo aan de raad.

Utrecht is weer een klager uit Zuilen armer. “Wij vertrekken binnenkort uit Utrecht” verzucht een bewoner van de Amsterdamsestraatweg die daar geboren en getogen is. Hij en zijn gezin kunnen de overlast vanaf een bedrijfsterrein aan de andere kant van het kanaal niet langer aan. Hij is in staat elders te gaan wonen maar zijn ouders wonen er nog. Voor hem heeft de gemeente en de RUD bereikt wat ze wellicht willen bereiken: zijn huis is verkocht. Hij is zeker niet de eerste voor wie vertrekken de laatste optie was.

BRANDVEILIGHEID. In Zuilen, of liever Op Zuilen, zou het in tijden van aanhoudende droogte toch niet in je opkomen dat er op Lage Weide wat in de fik vliegt. Er zit tenslotte een flink kanaal tussen met voldoende water dat vrolijk doorkabbelt. Gaat u maar rustig slapen.

Laat me raden, het gaat zoals hier drie jaar geleden al te lezen was over een kroket. Nu is er opnieuw ophef over de Utrechtse keuken terwijl er geen debat is over milieu-zonering op Lage Weide. Ook geen debat over "het jaar (365 dagen)" dat op 29 juni 2017 zonder slag of stoot verliep. De gemeente Utrecht kreeg van de Raad van State een jaar om het bestemmingsplan Lage Weide alsnog van een stempel van goedkeuring te voorzien.

Een landelijk bekende Utrechtse truidrager tekende toen trots op over De Demkapunt in het plaatselijke huis aan huis blaadje. Daar gebeuren zulke mooie dingen. Vervuiling van de industrie die er ooit zat wordt opgeruimd. Er komt een fietspad. Niemand weet waarheen maar het komt er toch maar mooi. Iets om trots op te zijn. Daar heeft hij een punt.

Bovendien wil de gemeente het op bevel van de Raad van State (RvS) aangepaste bestemmingsplan, niet opnieuw (openbaar) ter visie leggen. Zo bleek tijdens de RIA (Raads Informatie Avond) van 6 februari 2018. Er is een tweede raadsbrief die wederom doorspekt is met geheimzinnigheid. Heeft de zittende militie begrepen dat het in maart 2018 bijltjesdag is? Of schuift ze dit dossier graag door naar de volgende coalitie want al lang bezig met carrièremove?

We dachten, kom verzin een ludieke titel om uw aandacht te trekken in deze zwoele tijden.

Zomer 2017. De nacht was een en al loomte. Er klonk nauwelijks geluid. Behalve enkele voorbij razende taxi´s op de straatweg ter hoogte van de voetbalvereniging. Om 00.30 uur lag iedereen ter ruste, voor zover men kan en wil slapen in een zwoele warme nacht. De Pieternella kwam met gemiddelde stampende dieselmotor door de bocht bij de Demkabrug. Zij dacht: Ik zou wel eens willen weten of ik middenin het Adam-Rijnkanaal kan draaien.

Joomla Template - by Joomlage.com