In de pers doet de gemeente in januari 2020 voorkomen alsof de AsfaltCentrale Lage Weide (ACLW) van het gas af gaat door biomassa te stoken. Dat is niet waar. Er worden meer onwaarheden de lucht in geslingerd.

Zoals over een niet bestaand Europees certificaat voor houtpellets die zouden worden gestookt en CO2-reductie.

Utrecht is weer een klager uit Zuilen armer. “Wij vertrekken binnenkort uit Utrecht” verzucht een bewoner van de Amsterdamsestraatweg die daar geboren en getogen is. Hij en zijn gezin kunnen de overlast vanaf een bedrijfsterrein aan de andere kant van het kanaal niet langer aan. Hij is in staat elders te gaan wonen maar zijn ouders wonen er nog. Voor hem heeft de gemeente en de RUD bereikt wat ze wellicht willen bereiken: zijn huis is verkocht. Hij is zeker niet de eerste voor wie vertrekken de laatste optie was.

BRANDVEILIGHEID. In Zuilen, of liever Op Zuilen, zou het in tijden van aanhoudende droogte toch niet in je opkomen dat er op Lage Weide wat in de fik vliegt. Er zit tenslotte een flink kanaal tussen met voldoende water dat vrolijk doorkabbelt. Gaat u maar rustig slapen.

Bovendien wil de gemeente het op bevel van de Raad van State (RvS) aangepaste bestemmingsplan, niet opnieuw (openbaar) ter visie leggen. Zo bleek tijdens de RIA (Raads Informatie Avond) van 6 februari 2018. Er is een tweede raadsbrief die wederom doorspekt is met geheimzinnigheid. Heeft de zittende militie begrepen dat het in maart 2018 bijltjesdag is? Of schuift ze dit dossier graag door naar de volgende coalitie want al lang bezig met carrièremove?

Laat me raden, het gaat zoals hier drie jaar geleden al te lezen was over een kroket. Nu is er opnieuw ophef over de Utrechtse keuken terwijl er geen debat is over milieu-zonering op Lage Weide. Ook geen debat over "het jaar (365 dagen)" dat op 29 juni 2017 zonder slag of stoot verliep. De gemeente Utrecht kreeg van de Raad van State een jaar om het bestemmingsplan Lage Weide alsnog van een stempel van goedkeuring te voorzien.

Een landelijk bekende Utrechtse truidrager tekende toen trots op over De Demkapunt in het plaatselijke huis aan huis blaadje. Daar gebeuren zulke mooie dingen. Vervuiling van de industrie die er ooit zat wordt opgeruimd. Er komt een fietspad. Niemand weet waarheen maar het komt er toch maar mooi. Iets om trots op te zijn. Daar heeft hij een punt.

Voor wie het nog weet, Gibo maakte ‘gipsblokken voor de bouw’ en zorgde sinds de jaren zestig weleens voor een witte stofwolk boven Lage Weide en soms ook boven Zuilen. In 2010 ging Gipsbouw failliet. Alleen de smoezelig witte silo’s langs het kanaal met de naam Gibo in blauwe letters herinneren nog aan gips. Sinds 2015 merken bewoners activiteit op het terrein. Er wordt kennelijk materiaal opgeslagen en er vinden verbouwingen plaats zonder dat duidelijk is wie daar bezig is. In het voorjaar volgt een ‘melding activiteitenbesluit’ en komt de firma De Trip in beeld. Maar niet voor de buitenwereld. Na de zomer van dat jaar volgt een ‘aanvraag omgevingsvergunning’ voor het bouwen van keerwanden. Terwijl die al gebouwd zijn en de activiteiten (op en overslag in boten) in volle gang zijn. Omwonenden melden overlast. Op het perceel waar Gibo eerder met gips bezig was, zijn wat betreft Milieugroep activiteiten toelaatbaar van maximaal categorie 3.2. Dit in verband met al lang erkende inzichten zoals inwaartse zonering en grotere afstanden tot gevoelige bestemmingen.

We dachten, kom verzin een ludieke titel om uw aandacht te trekken in deze zwoele tijden.

Zomer 2017. De nacht was een en al loomte. Er klonk nauwelijks geluid. Behalve enkele voorbij razende taxi´s op de straatweg ter hoogte van de voetbalvereniging. Om 00.30 uur lag iedereen ter ruste, voor zover men kan en wil slapen in een zwoele warme nacht. De Pieternella kwam met gemiddelde stampende dieselmotor door de bocht bij de Demkabrug. Zij dacht: Ik zou wel eens willen weten of ik middenin het Adam-Rijnkanaal kan draaien.

50 jaar bestaat de naam Industrieterrein Lage Weide en dat mag gevierd worden met een spetterend feest. In de “De Fabrique” organiseert ILW op vrijdagmiddag 7 oktober 2016 het feest van de “Verbinding”. Door middel van inspirerende sprekers, bedrijfspresentaties, netwerksessies en heerlijk hapjes en drankjes geeft ILW uitgebreid de mogelijkheid om met elkaar te delen wat er op Lage Weide gebeurt.

Joomla Template - by Joomlage.com