In de pers doet de gemeente in januari 2020 voorkomen alsof de AsfaltCentrale Lage Weide (ACLW) van het gas af gaat door biomassa te stoken. Dat is niet waar. Er worden meer onwaarheden de lucht in geslingerd.

Zoals over een niet bestaand Europees certificaat voor houtpellets die zouden worden gestookt en CO2-reductie.

De vergunning die het bedrijf ACLW heeft sinds 2016 (maar niet gebruikt) vereist mede dankzij de inspanning van Milieugroep Zuilen, het gebruik van een hele fatsoenlijke naverbrander op de schoorsteen. Die naverbrander zal de gevreesde uitstoot van fijnstof ten gevolge van biomassa-stook er inderdaad prima uithalen.
Toch heeft Milieugroep Zuilen in een zienswijze n.a.v. HZ_WABO-18-15547 aangedrongen op aanpassingen in de vergunning om overlast en uitstoot door het verstoken van zogenaamde biomassa verder te verbeteren dan door het bedrijf is aangevraagd. E.e.a. in lijn met de doelstellingen van de stichting die is gericht op het verbeteren van het woonklimaat in de wijk Zuilen.
Op 1 mei 2020 heeft Milieugroep Zuilen zich formeel gericht tot de Utrechtse gemeenteraad omdat er naast het directe belang voor de omgeving, zeker ook vraagtekens zijn bij de duurzaamheidsbeginselen in de aanvraag. Milieugroep Zuilen heeft bedenkingen bij de herkomst en duurzaamheid van de te gebruiken biomassa en het niet hergebruiken van restwarmte en roept op het voornemen de aangevraagde vergunning te verlenen, zeer kritisch te bespreken met het College van B&W.

Het is misselijkmakend uit de pers te moeten vernemen dat Zuilen door de komst van een biomassa-uitbreiding op de asfaltcentrale de langverwachte muur tegen motorcrossoverlast alsnog krijgt. “Nu niet zeuren” is de boodschap. Dat beetje extra luchtvervuiling moeten inwoners van Zuilen maar voor lief nemen want je krijgt je muur en er is CO2 winst.

Ten onrechte spreekt de gemeente bovendien over de eventuele gevolgen van het verplaatsen van de asfaltcentrale naar buiten de stad. Er is in Utrecht al jarenlang geen asfaltcentrale in gebruik. Dus is er geen sprake van verplaatsen. Door het in bedrijf nemen van een asfaltcentrale op industrieterrein Lage Weide neemt het aantal transportbewegingen toe, want die bedient ook de niet lokale Utrechtse markt.


Maar het bekt wel lekker "Utrecht krijgt een groene asfaltcentrale". Jerry Goossens, voormalig drummer van de Utrechts band Misselijk wist het in januari al: dit is een Oscarwaardig staaltje eco-absurdisme.

Joomla Template - by Joomlage.com