MAARSSENBROEK > Het is een mooi plan, 1500 extra huurwoningen en een supermarkt op de kantorenlocatie Planetenbaan bij Maarssenbroek. En gezien de vele reacties op de facebookpagina van VARnws is de belangstelling voor de woningen bijzonder groot, ook omdat er 450 appartementen in de sociale sector moeten komen. Maar de nieuwe woonwijk bij Maarssenbroek staat toch weer ter discussie.

En dat komt door de plannen van de stad Utrecht op het vlakbij gelegen bedrijven en industriegebied Lage Weide aan de andere kant van de Zuilense Ring.

LEIDSCHE RIJN > De fractie D66 heeft op 8 februari 2018 mondelinge vragen gesteld over stankoverlast in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern met ook het verzoek om het bevindingenrapport van de VrU met de gemeenteraad te delen. “Dit rapport hebben wij inmiddels ontvangen. In vraag 4 is verzocht om de oorzaak van de stank, zodra deze bekend is, met uw raad te delen. In reactie hierop kan ik aangeven dat de oorzaak tot op heden helaas niet is achterhaald. Wel kan ik u, ter beeldvorming, een reconstructie aanbieden over de ambtelijke inzet om de oorzaak van de stank te achterhalen’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk in een memo aan de raad.

Utrecht is weer een klager uit Zuilen armer. “Wij vertrekken binnenkort uit Utrecht” verzucht een bewoner van de Amsterdamsestraatweg die daar geboren en getogen is. Hij en zijn gezin kunnen de overlast vanaf een bedrijfsterrein aan de andere kant van het kanaal niet langer aan. Hij is in staat elders te gaan wonen maar zijn ouders wonen er nog. Voor hem heeft de gemeente en de RUD bereikt wat ze wellicht willen bereiken: zijn huis is verkocht. Hij is zeker niet de eerste voor wie vertrekken de laatste optie was.

BRANDVEILIGHEID. In Zuilen, of liever Op Zuilen, zou het in tijden van aanhoudende droogte toch niet in je opkomen dat er op Lage Weide wat in de fik vliegt. Er zit tenslotte een flink kanaal tussen met voldoende water dat vrolijk doorkabbelt. Gaat u maar rustig slapen.

Bovendien wil de gemeente het op bevel van de Raad van State (RvS) aangepaste bestemmingsplan, niet opnieuw (openbaar) ter visie leggen. Zo bleek tijdens de RIA (Raads Informatie Avond) van 6 februari 2018. Er is een tweede raadsbrief die wederom doorspekt is met geheimzinnigheid. Heeft de zittende militie begrepen dat het in maart 2018 bijltjesdag is? Of schuift ze dit dossier graag door naar de volgende coalitie want al lang bezig met carrièremove?

We dachten, kom verzin een ludieke titel om uw aandacht te trekken in deze zwoele tijden.

Zomer 2017. De nacht was een en al loomte. Er klonk nauwelijks geluid. Behalve enkele voorbij razende taxi´s op de straatweg ter hoogte van de voetbalvereniging. Om 00.30 uur lag iedereen ter ruste, voor zover men kan en wil slapen in een zwoele warme nacht. De Pieternella kwam met gemiddelde stampende dieselmotor door de bocht bij de Demkabrug. Zij dacht: Ik zou wel eens willen weten of ik middenin het Adam-Rijnkanaal kan draaien.

Laat me raden, het gaat zoals hier drie jaar geleden al te lezen was over een kroket. Nu is er opnieuw ophef over de Utrechtse keuken terwijl er geen debat is over milieu-zonering op Lage Weide. Ook geen debat over "het jaar (365 dagen)" dat op 29 juni 2017 zonder slag of stoot verliep. De gemeente Utrecht kreeg van de Raad van State een jaar om het bestemmingsplan Lage Weide alsnog van een stempel van goedkeuring te voorzien.

Een landelijk bekende Utrechtse truidrager tekende toen trots op over De Demkapunt in het plaatselijke huis aan huis blaadje. Daar gebeuren zulke mooie dingen. Vervuiling van de industrie die er ooit zat wordt opgeruimd. Er komt een fietspad. Niemand weet waarheen maar het komt er toch maar mooi. Iets om trots op te zijn. Daar heeft hij een punt.

Voor wie het nog weet, Gibo maakte ‘gipsblokken voor de bouw’ en zorgde sinds de jaren zestig weleens voor een witte stofwolk boven Lage Weide en soms ook boven Zuilen. In 2010 ging Gipsbouw failliet. Alleen de smoezelig witte silo’s langs het kanaal met de naam Gibo in blauwe letters herinneren nog aan gips. Sinds 2015 merken bewoners activiteit op het terrein. Er wordt kennelijk materiaal opgeslagen en er vinden verbouwingen plaats zonder dat duidelijk is wie daar bezig is. In het voorjaar volgt een ‘melding activiteitenbesluit’ en komt de firma De Trip in beeld. Maar niet voor de buitenwereld. Na de zomer van dat jaar volgt een ‘aanvraag omgevingsvergunning’ voor het bouwen van keerwanden. Terwijl die al gebouwd zijn en de activiteiten (op en overslag in boten) in volle gang zijn. Omwonenden melden overlast. Op het perceel waar Gibo eerder met gips bezig was, zijn wat betreft Milieugroep activiteiten toelaatbaar van maximaal categorie 3.2. Dit in verband met al lang erkende inzichten zoals inwaartse zonering en grotere afstanden tot gevoelige bestemmingen.

Joomla Template - by Joomlage.com