Waarschijnlijk wordt het aantal ernstig geluidsgehinderden in Zuilen fors onderschat. De reden hiervoor is dat de modellen die de gemeente gebruikt voor het vaststellen van de 50 dB(A) geluidcontour van Lage Weide veel te optimistisch zijn. Bepaalde overlastveroorzakers worden weggemiddeld, anderen worden niet eens meegenomen in de akoestische modellen.

Zo blijkt uit een meting in opdracht van de gemeente Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van Lage Weide, dat de geluidsdruk 's nachts in de eerste week van het nieuwe jaar 2013 niet of nauwelijks onder de 56 dB(A) komt. Het gemiddelde over een week, lijkt eerder in de buurt van de 63 dB(A) te liggen. Onze volledige analyse is te lezen in deze PDF (8 pagina's).

Geluidsoverlast heeft ernstige en schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mensen. Dit blijkt uit onderzoek van de WHO (World Health Organization) en wordt ook onderschreven door ons eigen RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

We stellen daarom een methode voor, waarmee vanuit de WHO-norm voor ernstig gehinderden de ligging van de “werkelijke” 50 dB (A) contour wordt bepaald. Het is noodzakelijk dat de gemeente zicht krijgt op de daadwerkelijke overlast en hier op gaat handelen. De gezondheid van de bewoners van Zuilen moet serieus genomen worden! We roepen de gemeente daarom op om onderzoek te doen naar daadwerkelijke ervaren ernstige hinder als gevolg van blootstelling aan geluid in Zuilen.

 

Joomla Template - by Joomlage.com