In deze analyse onderbouwen we de stelling dat het vaststellen van de 50 dB(A) geluidcontour van Lage Weide uitsluitend op basis van akoestische modellen waarschijnlijk een grove onderschatting van het aantal ernstig geluidsgehinderden in Zuilen tot gevolg heeft. Dat heeft te maken met de ongebruikelijke emissiedynamiek van een van de grootste geluidvervuilers op Lage Weide, die niet in de modellen is verdisconteerd en langs die weg wordt “uitgemiddeld” tot onder de norm. We stellen daarom een methodiek voor, waarmee vanuit de norm "voor ernstig gehinderden" die in 2018 door de WHO* gesteld is, de ligging van de “werkelijke 50 dB (A) contour” kan worden bepaald. Bepaling hiervan is essentieel om zicht te krijgen op bronnen van overlast en de eventuele maatregelen die nodig zijn om onder de norm van 10% ernstig gehinderden te komen.

Zo blijkt uit een meting aan de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van Lage Weide in opdracht van de gemeente Utrecht, dat de geluidsdruk 's nachts in de eerste week van het nieuwe jaar 2013 die bekend staat als rustig omdat er relatief weinig bedrijfsactiviteit en verkeer is, ook niet over water, niet of nauwelijks onder de 56 dB(A) komt.
Het gemiddelde over een week, lijkt eerder in de buurt van de 63 dB(A) te liggen.

  • Metingen worden bij vergunningverlening niet toegepast. Ook achteraf niet.
    Gehinderden krijgen metingen achteraf zelden geregeld. Zelf meten heeft geen waarde.
  • Bewijslast voor het reeds vergunde zijn altijd in het voordeel van de vergunninghouder
    en de vergunningverlener.

De volledige analyse is te lezen in deze PDF (8 pagina's).

* WHO = World Health Organization

Joomla Template - by Joomlage.com