Begin april 2015 werd bekend dat de gemeente Utrecht 63 bezwaarschriften heeft ontvangen tegen de ruimere vergunning voor de motorcross. Eén daarvan is ingediend door Milieugroep Zuilen namens 150 bewoners. Dat brengt het totaal aantal mensen dat bezwaar heeft gemaakt op minstens 212. Een hoeveelheid die de gemeente niet zo maar naast zich neer kan leggen. Vraag is wat de reactie zal zijn. Omwonenden en Milieugroep Zuilen gaan binnenkort met wethouders Jansen (Sport) en Van Hooijdonk (Milieu) in gesprek over mogelijkheden voor een oplossing. Daarbij zal ook het huurcontract tussen de gemeente en de motorcross aan de orde komen, waarvan een van de bepalingen is dat de huurder (de motorcross) geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden.

Mei 2014 heeft de Motorcross Utrecht (MCU) een aanvraag ingediend bij de gemeente Utrecht voor een forse uitbreiding van haar crossactiviteiten. De gemeente wil de MCU deze nieuwe vergunning verlenen en heeft daarom op 13 februari 2015 de ontwerpvergunning gepubliceerd.  Wat gaat deze vergunning betekenen voor u? En wat kunt u doen om het verlenen van deze vergunning te voorkomen?

Wat wordt vergund?

In de tabel hieronder ziet u een vergelijking tussen wat nu is toegestaan op basis van de huidige vergunningen en wat de MCU straks mag doen op basis van de nieuwe ontwerpvergunning.

Trainingen

 

periode / aantal

openings-

tijden

max aantal crossers in de baan

max. aantal crossuren per dag(deel) (crosstijd x aantal motoren)

Overdag (ma – za)

 

 

 

 

Nu vergund

niet bepaald

7-19 uur

10

2 uur

Plan

woe t/m zaterdag van

1 maart t/m 30 nov.

7-19 uur

25-30

60-85 uur

Overdag zondag

 

 

 

 

Nu vergund

30 maal per jaar

12-17 uur

10

48 uur

Plan

1 maart t/m 30 nov.

(+/- 40 maal per jaar)

12-17 uur

25-30

60-85 uur

‘s Avonds

 

 

 

 

Nu vergund

ma - za

19-21 uur

4

0,8 uur

Plan

---

---

---

---

 

Wedstrijden

 

periode / aantal

openings-

tijden

max aantal crossers in de baan

max. aantal crossuren per dag (crosstijd x aantal motoren)

Nu vergund

woe. av.(12x per jaar)

18-21 uur

10

12 uur

 

3 bondswedstrijden op zondag

11-16.30

20

48 uur

Plan

woe t/m zat. + 2e paas- en Pinksterdag 20 wedstrijden
(max 10 op zat.)

7-19 uur

32

50 uur

 

Concreet betekent dit dat er op woensdag t/m zondag straks met 20-30 motoren in de baan 2-3 uur lang mag worden gecrosst tijdens trainingen. Nu mag men doordeweeks en op zaterdag maar 10 motoren in baan die maximaal 12 minuten lang mogen crossen. Op zondag mag er nu met 10 motoren 1,5 uur lang worden gecrosst.

 

Daar bovenop komen nog eens 20 wedstrijden, waarvan waarschijnlijk 10 op zaterdag, 2 op 2de Paas- en Pinksterdag en 8 doordeweeks (kan bijv. ook op Hemelvaartsdag of Koningsdag zijn). Concreet betekent dit dat men met bijv. 25 motoren 2 uur lang kan wedstrijdcrossen. Daarnaast kan er op wedstrijddagen ook nog worden getraind.

 

Met wat dit betekent voor de decibellen die u meer gaat horen, zullen we u niet vermoeien. Maar u begrijpt wel dat u veel meer en veel langer last zult ondervinden van de MCU, zowel doordeweeks, in de weekends en op feestdagen.

 

Wat doet Milieugroep Zuilen?

Milieugroep Zuilen heeft bezwaar gemaakt tegen de ontwerpvergunning en gaat zo nodig in beroep tot de hoogste rechtsinstantie wanneer dat nodig is. Verder zullen we via onze politieke contacten de gemeente ertoe proberen te bewegen de definitieve vergunning niet te verlenen of in ieder geval veel minder ruim dan nu wordt voorgesteld. In de overeenkomst die de gemeente heeft met de MCU, de huurder van het terrein staat namelijk  letterlijk dat ‘de huurder zich verplicht geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te veroorzaken’. Komt de huurder (de MCU) deze bepaling niet na, dan kan de gemeente de huurovereenkomst ontbinden of nakoming ervan vorderen.

Via ons twitteradres @MilieuGZuilen houden we u zo veel mogelijk op de hoogte. Ons een twitterberichtje sturen (of ons retweeten) kan natuurlijk ook. Ook op www.milieugroepzuilen.nl zullen we proberen om regelmatig nieuwe informatie te plaatsen.

Joomla Template - by Joomlage.com