Nuon wil 170 populieren, plus 7 wilgen, 7 kastanjes en 1 plataan kappen op het terrein van de energiecentrale op Lage Weide.
Dat wordt een kale boel. Nota bene onder de naam Groene Weide is in 2013 een vergunning afgegeven voor het ontwikkelen en exploiteren van een biomassacentrale op die locatie aan de huidige eigenaar van de conventionele centrale, Nuon.

Op 16 oktober 2014 heeft Eneco aangekondigd in Utrecht warmte- en elektriciteitsproductie over te nemen van Nuon. De overname staat gepland voor 1 januari 2015. In hetzelfde bericht is te lezen dat de ontwikkeling van de biomassacentrale op losse schroeven staat: 'De plannen voor een nieuwe biomassacentrale zijn ook onderdeel van de overname, maar zullen door Eneco tegen het licht worden gehouden. 'Het uitgangspunt is dat we het Utrechtse warmtenet verder willen verduurzamen. Een nieuwe biomassacentrale is een serieuze optie, maar we zullen alle alternatieven voor de toekomst van Utrecht blijven afwegen', aldus Herman Exalto, directeur van Eneco. De aarzeling direct te investeren, komt mede doordat deze energiebron niet langer als onbetwist duurzaam wordt gezien. De reden voor de kapaanvraag die in de aanvraag 'noodzaak' wordt genoemd ontbreekt daarmee.

Daarbij komt dat bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal een belangrijke milieu- en ecologische waarde hebben. Daarom heeft de gemeente Utrecht de kapvergunning van Rijkswaterstaat geweigerd voor de kap van ruim 300 bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal (briefnr. J13.610330 d.d. 23-10-2013).

Milieugroep Zuilen vindt het dan ook volstrekt onjuist om een vergunning te verlenen voor de kap van 185 bomen langs dit deel van het kanaal en trekt de noodzaak voor kap in twijfel omdat de komst van de biomassacentrale zeer onzeker is.

Ook wordt in de aanvraag onjuist omgegaan met volledige herplantingsplicht die geldt in Utrecht. Ook als die niet op dit terrein kunnen worden teruggeplaatst. In de aanvraag wordt terugplant van slechts 30 bomen genoemd.

In het licht van het bovenstaande heeft Milieugroep Zuilen verzocht aanvraag HZ_WABO-14-21679 te weigeren.
Op 13 januari 2015 heeft de gemeente laten weten dat de vergunning is verleend.

 

Joomla Template - by Joomlage.com