Motie sprietjes of dikke bomen

Uit recent onderzoek van de Universiteit Wageningen is gebleken, zo weet de Partij voor de Dieren, dat Utrecht wat betreft het gemiddeld aantal vierkante meters groen in de bebouwde stedelijke omgeving in vergelijking met 31 andere Nederlandse steden nog steeds vrijwel onderaan de ranglijst staat.

Motie in de raad: ‘Bij stedelijke (her)inrichting altijd rekening houden met bestaand groen en mogelijke alternatieven voor bomenkap laten prevaleren boven kap’
Status: aangenomen
Voor: PvdD, GroenLinks, PvdA, CU, D66, SP 

Tegen: VVD, Stadsbelang, S&S, CDA
 

Milieugroep Zuilen ziet graag dat het aannemen van deze motie tot concrete resultaten leidt. In Zuilen is onlangs waarschijnlijk illegaal gekapt op het terrein achter de Praxis. Ook op het voormalige Nuon-terrein (overgenomen door Eneco, in het kader van een nog onzeker plan voor de bouw van een biomassacentrale) dreigt grootschalige kap. Daarnaast blijft er zorg over meer dan honderd bomen aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Fijn dat deze motie is aangenomen, Milieugroep Zuilen kijkt met de gemeente mee naar de uitvoering ervan in de praktijk.   

 

Illegale kap?

Datum besluit: 23-12-2014 Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 41 bomen ten behoeve van sanering en herinrichting van het terrein, Demka-terrein te Utrecht, HZ_WABO-14-18767
Het kappen van 41 bomen ten behoeve van sanering en herinrichting van het terrein...
 
Foto genomen vrijdag 16 januari 2015. Dit staat er nog. Kan het nog kaler? Of is er illegaal gekapt binnen de bezwaartermijn?
 
 
Datum besluit: 23-12-2014
Besluit: Verleend
Rechtsmiddel: Bezwaar
Joomla Template - by Joomlage.com