Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) heeft een aanvraag ingediend om het aantal uren en rijders op de motorcrossbaan flink uit te breiden. Ook in de weekenden. Een verdubbeling van de geluidsproductie met 4 decibel (dB) dreigt. Milieugroep Zuilen ziet dat niet zitten, mede omdat de overlast al flink is.

Nu al te veel geluidsoverlast in Zuilen

Dat geluidsoverlast in het algemeen een toenemend probleem is in Zuilen, blijkt ook uit de Uitkomsten Utrecht Monitor 2014. Bij de motorcross speelt bovendien een ander probleem: de bestaande vergunning wordt niet of nauwelijks gehandhaafd. En dat terwijl het aantal omwonenden dat overlast ervaart door de bouw van vele nieuwe huizen in de omgeving alleen maar toeneemt. Milieugroep Zuilen neemt de ontwikkelingen zeer serieus. Volg ons op Twitter: @MilieuGZuilen. Om grip te krijgen op deze al tientallen jaren bestaande overlast, is het belangrijk dat u uw klacht meldt. Bel gratis met 0800 0225 510. U kunt uw ervaring ook met ons delen door te twitteren naar @MilieuGZuilen.

Nog meer herrie? Dat is van de pot gerukt!

Voor de beoefenaren van motorcross is het een mooie sport - en kennelijk ook voor de SP wethouder. Maar niet pal naast een woonwijk! De afgelopen jaren zijn er tientallen klachten over de motorcross geregistreerd. Het merendeel daarvan is terecht bevonden. Toch wil de gemeente Utrecht nu een ruimere vergunning afgeven aan de MCU. Dat zal leiden tot meer geluidsoverlast, zeker in de weekenden. Terwijl de motorcross zich nu al niet houdt aan de huurovereenkomst met de gemeente, waarin staat dat de huurder geen overlast mag veroorzaken voor buren en omwonenden. Maandenlang heeft Milieugroep Zuilen met wethouders gesproken over de bestaande klachten. Maar kennelijk is het niet nodig daarnaar te luisteren. Is de gemeente nu helemaal van de pot gerukt? Zuilen is het zat. En goed ook. 

Informatieavond voor omwonenden

Op 12 februari verscheen op internet een een aankondiging voor een informatieavond op 18-feb kennelijk bedoeld voor bewoners. Daarin staat ook dat de gemeente voornemens is de vergunning te verlenen. De informatieavond georganiseerd door het wijkbureau vindt plaats op woensdag 18 februari in de Bethelkerk (Norbruislaan 1) van 19.00-20.30 uur. Komt u ook? 

Milieugroep Zuilen publiceerde vrijdag 13 februari het volgende persbericht: Gemeente Utrecht schoffeert bewoners Zuilen rond motorcrossherrie 

Joomla Template - by Joomlage.com