Op 1 februari 2018 diende de zitting bij de Utrechtse rechtbank. De zaak was aangespannen door Milieugroep Zuilen (MGZ) tegen de Gemeente Utrecht omdat door onbehoorlijk bestuur de vergunning twee jaar te laat (maart 2017) werd verleend, zonder dat voldoende geluidsoverlast-beperkende-maatregelen zijn verankerd in de vergunning. De 3 koppige rechtersdelegatie heeft meer tijd nodig (zes weken) om stukken te bestuderen die MGZ via een WOB procedure pas zeer recent kon aanleveren. Ondertussen wordt van MotorCross Utrecht (MCU) verwacht om minder te crossen: minder trainingen en minder wedstrijden. Gevraagd is aan MCU en MGZ om met elkaar tot een compromis te komen "zolang die muur er niet staat". Waarom staat die muur er nog niet? Waarom gaat het niet om die muur?

Ook al zijn er toezeggingen vanuit de gemeente en vanuit MCU dat die muur gerealiseerd zou worden met financiële ondersteuning van 2 ton uit de voorjaarsnota van 2017, er is nog geen steen gelegd. Zelfs de grondtransactie is niet afgerond.

Dat die muur er nog niet staat is niet vreemd want een gang naar de rechter was te verwachten. Op basis van nieuw aangeleverde stukken, o.a. een vernietigende second opinion op het geluidsrapport dat bij de vergunningsaanvraag was gevoegd, zou de rechtbank wel eens kunnen besluiten dat de vergunning inderdaad onrechtmatig is verleend. Bij de berekeningen aan het positieve effect van het bouwen van een geluidswal is dat originele geluidsrapport gebruikt. Het lijkt er nu op dat dat uitgangspunt zaken veel te gunstig voorstelt voor MCU. De basis voor het bouwen van een muur ontbreekt daarmee.

Ook op andere punten zijn in de vergunning onvoldoende geluidsoverlast-beperkende-maatregelen vastgelegd. Zo zou alle inspanning om aan te tonen dat MCU geen overlast veroorzaakt bij de RUD zijn gelegd. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert milieutaken uit (vergunningverlening, handhaving, advies) voor de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Dat is de omgekeerde wereld. De potentiële overlastveroorzaker moet aantonen dat hij geen overlast veroorzaakt. Bij een geconstateerde overtreding (zoals het niet kunnen overleggen van dat bewijs) moet de boel dicht.

 

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com