Onder nummer 2015-75 stelden enkele dames op 29 april 2015 vragen aan het college over het 'verwijderen van bosplantsoen'. Het betrof een rij beeldbepalende bomen in Zuilen die inmiddels is gekapt. Bewoners van het Nifterlakeplantsoen, met uitzicht op de bomen, lijken niet te zijn geïnformeerd. Vermoed wordt dat bovendien de Flora- en Faunawet niet is gevolgd, want kap is verboden tijdens het broedseizoen. Ook Milieugroep Zuilen is niet geïnformeerd. Zij werd alleen door pers gevraagd voor of tegen het plaatsen van bloembakken te zijn. Dit lijkt wel heel erg op illegale bomenkap. Milieugroep Zuilen wijst daarom ook op het artikel over sprietjes... Ook een situatie waarin zo maar even een hoop groen verdween uit Zuilen.

Joomla Template - by Joomlage.com