Op 11 maart 2019, deponeerde de secretaris van Milieugroep Zuilen een brief voor het College van Burgemeester en Wethouders op het stadskantoor. Met het verzoek om de huurovereenkomst met Motorcross Club Utrecht te ontbinden omdat de club (MCU) overlast veroorzaakt. Overlast veroorzaken is een direct ontbindende voorwaarde opgenomen in de huurovereenkomst met de gemeente.

 Het verhuurbedrijf van de gemeente heeft eerder aangegeven niet van plan te zijn te ontbinden op punten uit hun eigen huuroverkomst. Je vraagt je af waarom die clausule er dan in staat. De toenmalige wethouder vond dat best moeilijk uit te leggen. Nu een andere afdeling van het gemeentelijk apparaat in de begeleidende tekst bij een meetrapport over het gebruik van tweetakt ook stelt dat er overlast is, ligt de vraag opnieuw op tafel. Zeker nu blijkt dat de Zuilenaren jaren aan het lijntje zijn gehouden over een toezegging voor het bouwen van een muur. Die toezegging bleek terloops ‘een voorwaardelijke toezegging’ die afhankelijk is van de grondtransactie met een firma die al wel een vergunning heeft maar die die vergunning nog niet wil of kan consumeren.

“Kan de gemeente Utrecht niet eens een muur bouwen? Bel Trump dan!”
schoot ons door het hoofd.

MCU heeft sinds het opnieuw verruimen van de vergunning in de loop van vorig jaar ook gemeend andere activiteiten te mogen organiseren. Een brommercross (ooh hoe nostalgisch) kwam al langs. Op tweede paasdag voltrok zich een TwinShock spektakel met uitsluitend Oldtimer Crossers in originele staat. Voor 1982 had nog nooit iemand gehoord van 94 dB uitlaten op crossers. Of viertakt crossers. Of tweetakts met waterkoeling die daardoor minder geluid produceren. Carburateurs waren nagenoeg zonder luchtfilters. Moderne luchtfilters dempen geluid. Heel leuk allemaal voor de aanwezigen (met oordopjes en stofmaskers) maar als bewoners hebben we nog steeds en in toenemende mate het nakijken.

de ‘DMX midden’ op 25 mei

Niet vreemd dat Milieugroep Zuilen zich na ruim twee maanden niet gehoord voelt omdat ze de verkeerde vraag heeft gesteld en dus geen reactie heeft ontvangen, dan naar de pers stapt. Meteen aandacht vraagt voor een activiteit die sinds die weer mag worden gereden, ieder jaar grote overlast veroorzaakt: de ‘DMX midden’ op 25 mei die volgens MCU binnen de voorwaarden in de vergunning verreden kan worden. Milieugroep Zuilen roept bewoners op om indien ze overlast ervaren van motorcross op Lage Weide, maar niet alleen op zaterdag 25 mei massaal lawaai te maken bij de bekende instanties: 0800 022 5510 (gratis, 7 dagen per week, 24 uur per dag) of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MCU, wees een goede buur! #DOESLIEF

Joomla Template - by Joomlage.com