Laat me raden, het gaat zoals hier drie jaar geleden al te lezen was over een kroket. Nu is er opnieuw ophef over de Utrechtse keuken terwijl er geen debat is over milieu-zonering op Lage Weide. Ook geen debat over "het jaar (365 dagen)" dat op 29 juni 2017 zonder slag of stoot verliep. De gemeente Utrecht kreeg van de Raad van State een jaar om het bestemmingsplan Lage Weide alsnog van een stempel van goedkeuring te voorzien.

Een landelijk bekende Utrechtse truidrager tekende toen trots op over De Demkapunt in het plaatselijke huis aan huis blaadje. Daar gebeuren zulke mooie dingen. Vervuiling van de industrie die er ooit zat wordt opgeruimd. Er komt een fietspad. Niemand weet waarheen maar het komt er toch maar mooi. Iets om trots op te zijn. Daar heeft hij een punt.

Zou hij weten dat daar ter plaatse aan De Punt een milieucategorie 3.1 geldt met 3.2 maximaal? Net als aan de andere kant van het kanaal in de strook tussen het spoor en het kanaal? Dat is niet zo vreemd dat die daar geldt want dat zijn de plekken die grenzen aan dicht bebouwd gebied. Een gebied dat volgens de gemeentelijke groeiambities ook steeds meer woningen gaat bevatten. Dat terwijl woningen en industrie best slecht samen gaan, zeker als er weinig arbeiders in die woningen wonen die noodzakelijk zijn in die industrie. Of heeft iemand het gelukzalige idee dat de bewoners van Zuilen nog steeds in lange rijen over die enge oude spoorbrug fietsen om daar hun loon in het zweet des aanschijns bij elkaar te ploeteren?

Niemand in de huidige raad zal zich herinneren hoe behendig dat bestemmingsplan, dat toen al meer dan 10 jaar te laat was, in 2014 door de raad werd geloodst. In het plan dat toen voorlag waren de milieu-categorieën bijna ongemerkt op allerlei plaatsen al verhoogd. Ja want dat was goed voor de economische ontwikkeling bovendien moet het plan in relatie met de werkelijk gang van zaken ter plekke worden gebracht. Omdat er al wat bedrijven met hogere categorieën naar binnen waren geglipt en er natuurlijk nooit formele klachten of overtredingen waren vastgesteld kon het best nog een beetje harder, gevaarlijker en potentieel meer overlast veroorzakend. Bovendien zou dat beter zijn voor de ambtelijke staf die al jarenlang is onderbezet. Minder ambtenaren is beter vindt ook Den Haag. Daarom lopen er zoveel interims en ZZPers. Gevolg voor het Utrechtse: minder maatwerk [bij vergunningverlening]. Dus kunnen bedrijven sneller aan de slag en dat is best goed voor eigenlijk alles. Het is in ieder geval Win Win.

In het verslag van het debat met de raad in 2014 worden nog eens 71 punten gewijzigd. Waarvan 16 betrekking hebben op de milieucategorie. 4 keer een verlaging en 9 keer een verhoging. Het meest in het oog springend is wijziging 68. De strook tussen spoor en water wordt verhoogd van categorie 3.2 naar categorie maximaal 4.2. Ook nu al zitten daar bedrijven (mogelijk zelfs met een 5.2 activiteit) die overlast veroorzaken. Waarom zou de raad toestemming hebben gegeven nog meer overlast toe te staan. En helemaal schokkend is de toevoeging bij punt 68: Daarnaast wordt een specifieke aanduiding opgenomen dat een puinbreker is toegelaten in categorie 5.2. Welke bofkont heeft dat afgedwongen? Wat wordt er gerookt in de raad? Kan dat niet worden verboden?

Omdat er nu geen nieuw besluit voorligt vinden de meeste partijen dat er ook niet opnieuw hoeft te worden gedebatteerd. Er ligt namelijk niets voor. Dan gaan we maar weer debatteren over wat de keuken voorschotelt. Overigens wil de partij der dieren het debat over Lage Weide best voeren. Maar dat staat hier los van. Juridisch technisch hoeft het niet want het kan niet.

Ongemerkt voor de raad, is weer een jaar voorbij gegaan. Terwijl Zuilen onverminderd in de overlast zit (de Trip, Pieternella, Cross). Daarover [woongenot van bewoners van Zuilen] zouden door welke partij dan ook best vragen gesteld kunnen worden aan de verantwoordelijke wethouders. Terloops moeten de bekende milieu-vragen worden neergelegd. Waarom keek Groen Links naar Rechts in 2014 en weet nu van de prins geen kwaad. Ja er kwam een fietser aan. Daarom werd naar rechts gekeken.

Joomla Template - by Joomlage.com